maandag 5 juli 2010

Grondaankopen: verkoopbeloftes

Naar aanleiding van de commotie over Bedrijventerrein Wijnveld het standpunt van N-VA gemeenteraadslid Herman Van Driessche tijdens de laatste gemeenteraad. Een kort verslag.
BEDRIJVENTERREIN WIJNVELD – Grondaankopen: verkoopbeloftes.

Er stonden drie ‘innames’ op de agenda. De eerste twee aan normale prijzen (15-16 EUR/m2) doch bij de derde werd gewag gemaakt van meer dan 54 EUR/m2. Dit bleek evenwel een vergissing die vlak voor de zitting werd rechtgezet. Ook hier was de prijs uiteindelijk 16,57 EUR/m2. N-VA kwam hierop tussen en beklemtoonde dat men in de dossiers uitgebreidere informatie diende te verstrekken om dergelijke vergissingen tegen te gaan, meer bepaald door de prijs per m2 steeds te vermelden en niet alleen de totaalprijzen en de oppervlaktes.

Dit was echter niet de eigenlijke reden waarom onze fractie de stemming vroeg. Het vervolgverhaal (zeg maar soap) krijgt stilaan een zure wending voor de meerderheid. Nadat de provincie zich terug trok uit dit dossier en de hete patat doorspeelde aan het gemeentebestuur zat er niets anders meer op dan ijlings een onteigeningsprocedure te starten. Uitgerekend tijdens het gerechtelijk verlof komt men met dit dossier bij de vrederechter terecht. Leuk voor al de betrokkenen.

Intussen zou, naar verluidt, al een procedure (klacht) bij de Raad van State lopen tegen het onteigeningsbesluit dat er tijdens de vorige gemeenteraad (meerderheid tegen minderheid) werd doorgejaagd. Bepaalde belanghebbenden pikken het niet dat er een onteigeningsbesluit wordt genomen terwijl de eigenaar(s) zelf bereid en in staat is/zijn om het onteigeningsdoel te realiseren. Pikant detail. De betrokkenen baseren zich op rechtsleer dat uitgerekend werd geschreven door de advocaat van de gemeente in deze procedure. Zolang de Raad van State geen uitspraak doet (en dat kan jaren duren !!) blijft iedereen in het ongewisse over de toekomst van dit dossier. Er dreigen schadeclaims die kunnen oplopen tot een slordige 250.000 EUR. Wie zal dat betalen en wie zal de verantwoordelijkheid op zich nemen als het zover komt ?

De stemming gaf de volgende uitslag: 10 NEEN (N-VA, CD&V en VB) 2 ONTHOUDING (SP.a en VB) en 15 JA.

Opvallend is wel dat N-VA thans helemaal niet meer alleen staat om in dit dossier tegenwind te geven. Wordt vervolgd.

BEDRIJVENTERREIN WIJNVELD - pachtverbrekingen

De discussie werd samen met het vorige punt gevoerd. Er diende wel afzonderlijk te worden gestemd doch de uitslag was uiteraard dezelfde.


Herman Van Driessche
Voorzitter N-VA Zele.
0494 87 86 87

Geen opmerkingen:

Een reactie posten