dinsdag 13 juli 2010

Slottoespraak 11 juliviering N-VA Dender Miranda Van Eetvelde

 
Beste vrienden, beste N-VA’ers,

Ik kan mij alleen maar aansluiten bij de twee vorige sprekers. Mij rest hier nog enkel het slotwoord uit te spreken. Maar alvorens dat te doen wil ik toch nog kort even zeggen dat wij Vlamingen massaal op 13 juni voor verandering kozen. En terecht. Onze voorzitter werkte hier de afgelopen 3 weken dag en nacht aan.

Die verandering gooide alleszins mijn leven ondersteboven.

Als volksvertegenwoordiger, en het woord zegt het zelf, ben ik nu de vertegenwoordiger van jullie allemaal in het parlement en wil ik deze opdracht zo goed mogelijk vervullen. Ik weet sinds dinsdag dat ik de commissie Sociale Zaken heb en dan specifiek alles wat te maken heeft met arbeidsmarktbeleid, mijn dada, een materie die vandaag in alle kranten al aangehaald wordt omwille van het feit dat Frank Vandenbroucke (Sp.a) daarover reeds in het verleden stappen zette als Vlaams minister in de vorige Vlaamse regering met zijn Franstalige tegenhanger Jean-Claude Marcout van de PS over de bevoegdheidsverdeling van het arbeidsmarktbeleid. Een stap die N-VA niet ongenegen is.

Ik heb ooit in 1989 als arbeidsbemiddelaar de splitsing meegemaakt van de RVA (Federaal) en het ontstaan van de VDAB (Vlaams), misschien sta ik nu wel aan de wieg om die twee terug samen te brengen, vooral omdat dit één van de domeinen zal zijn die de regio’s zal kunnen versterken.

Een hele uitdaging dus maar ook een unieke kans om hier aan te kunnen meewerken. Gelukkig sta ik daar niet alleen voor. Een batterij nieuwe en jonge volksvertegenwoordigers van onze partij maken daar nu deel van uit. Maar ook jullie, onze kiezers, onze mensen die nog altijd het best geplaatst zijn om te weten wat er bij de gewone mensen leeft en speelt, laat het mij, laat het ons weten aub. We staan ook ter jullie beschikking.

Ik wil het dan hier bij houden maar niet zonder jullie allen eerst nog eens hartelijk te bedanken voor jullie steun en stem op 13 juni want zonder jullie stonden wij hier niet.

Bedankt Jan, bedankt Karel, bedank ook aan het arrondissementeel bestuur en alle afdelingen van onze regio voor deze mooie Vlaamse 11-juli traditie.

Ik nodig jullie dan ook graag uit op de receptie die wij jullie vanuit het arrondissement Dender aanbieden.

Miranda Van Eetvelde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten