zaterdag 20 november 2010

PWA ongerust over dreigende extra fiscale controle

Voor meer informatie ga naar mijn N-VA webstek of lees verder ...


‘Minister Reynders aangespoord PWA’s duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen'

Ongerustheid bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) omwille van mogelijke ‘fiscale dreiging’.

Miranda Van Eetvelde, Volksvertegenwoordiger voor de N-VA in het Federaal Parlement, vroeg Minister van Financiƫn Didier Reynders de nodige duidelijkheid te verschaffen.

Recent heerste ongerustheid en onduidelijkheid bij heel wat PWA’s nadat ze een aanslagbiljet of aankondiging van fiscale controle ontvingen. Hieruit bleek immers dat zij, in tegenstelling tot wat door de sector werd aangenomen, aan de vennootschapsbelasting en niet de rechtspersonenbelasting onderworpen zouden worden. Miranda Van Eetvelde, die door haar contacten met de sector deze problematiek naar zich toetrok, interpelleerde de Minister in het parlement.

Uit de vraag van de Minister bleek dat de controleacties voorlopig opgeschort worden en dat binnen korte termijn een rondzendbrief zal worden verspreid, die de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid moet bieden. Hierdoor zullen PWA’s weten in welke omstandigheden zij alsnog bij uitzondering onderworpen kunnen worden aan de vennootschapsbelasting.

“Een voorlopige geruststelling voor de sector, omdat de PWA’s in de toekomst zullen weten waar ze zich aan mogen verwachten”, zegt Miranda Van Eetvelde. Ondanks deze stap vooruit, blijft Miranda dit dossier waakzaam opvolgen om zich er van te verzekeren dat de Minister zijn woorden omzet in daden.

Miranda Van Eetvelde
Volksvertegenwoordiger N-VA
Leuvenseweg 21
1008 Brussel
02 549 88 17
0497 94 71 38

miranda.vaneetvelde(at)dekamer.be
miranda.vaneetvelde(at)n-va.be
www.n-va.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten