maandag 3 mei 2010

Stijn Meuris : niet gaan stemmen ? Toch wel !


Beeld je eens in, de zanger Stijn Meuris wordt in de pers opgevoerd als de man die voorstelt om niet te gaan stemmen !Alsof dat de oplossing is ? Weet men dan niet dat de blanco stemmen verdeeld worden over de partijen en dat enkel de grote partijen daar het meeste voordeel bij hebben ?

Trouwens wie heeft de regering doen vallen ? Het is duidelijk : Open-VLD onder leiding van klein krokodilletje Alexander De Croo heeft de Vlamingen de kans ontnomen om op korte termijn B-H-V te splitsen en een einde te maken aan de egocentrische Waalse politiek. Kan je voor hem nog stemmen ? Neen toch !

Nu moet iedereen gesensibiliseerd worden om anders te stemmen ! En niet voor een partij die altijd maar belooft om in de oppositie te blijven. En evenmin voor een partij die wel de premier gekregen heeft, maar die als het erop aan komt verkiest om te overleggen maar eigenlijk onder de mat kruipt en haar afspraken met haar Kartelpartner vergeet! Met hen zou het maar vijf minuten duren.

Vijf minuten beloven !

Kris Van Dijck heeft het in zijn open brief eigenlijk heel eenvoudig uitgelegd : "Dat het federaal mis loopt moet je mij niet vertellen. Maar ligt dat niet aan het systeem? Een land dat bestaat uit twee democratieĆ«n. Probeer dat maar eens overeind te houden. Schier onmogelijk… "

Geen opmerkingen:

Een reactie posten